Hvordan gør vi?

Afregning:

Vi afregner kontant ved både sælger og køber, enten med overførsel via netbank eller via PBS.

Der er også mulighed for at afregne via kontrakt med 

slagteriselskab.

Afregning af grisene sker på basis af vægt og kvalitet.

Puljegrise afregnes efter midt-region notering, fragten deles ml. køber og sælger. Ved griseringe aftales noteringen ved aftalens indgåelse, køber betaler fragten. ​

Vejning:

  • købsvægt er gældende som salgsvægt.
  • ved eksport vejes grisene på omlæssecentralen.

Hygiejne:

Vi har vaskeanlæg på bilerne.

  • vi vasker og desinficerer bilerne efter hvert læs.
  • vi bruger ren kedeldragt, samt nydesinficerede støvler til hvert læs.

Dyrevelfærd

Vi bruger savsmuld i bilerne ved alle læs.

Chr. register:

  • vi indberetter alle flytninger til chr. registeret.

​Kontakt

Midtjysk Smågrisesalg

v/ Per T. Larsen

Kirkevej 15, V. Velling

8860 Ulstrup


Tlf.: 86 46 61 44

Mobil:

Per: 40 96 61 44
Dan: 40 96 61 45

Helle: 40 96 61 43

Firmaoplysninger 

Midtjysk Smågrisesalg

Her finder du os

Kirkevej 15, Vester Velling

8860 Ulstrup

Kontaktoplysninger